Toksikologi forensik adalah mata kuliah yang berkaitan dengan ilmu racun yang dikaitkan dengan kasus dan dalam usaha penegakan keadilan.